Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT

Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về báo chí, bản quyền khi cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 897/BTTTT-PTTH&TTĐT
V/v yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về báo chí, bản quyền khi cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí;
- Các trang thông tin điện tử tổng hợp.

 

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản kiến nghị của một số cơ quan báo chí điện tử về tình trạng hiện nay nhiều cơ quan báo chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cung cấp thông tin trên internet đã và đang lấy lại tin, bài từ các cơ quan báo chí này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban biên tập các Báo, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, về quyền tác giả và quyền liên quan.

Để hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đến các tác phẩm báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên trang thông tin điện tử cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị đinh số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet và Thông tư số 97/2008/NĐ-CP">14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên internet.

Trân trọng./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (để phối hợp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Thanh tra Bộ, Cục Báo chí;
- Lưu: VT, Cục QLPTTH, TL(500).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 897/BTTTT-PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/03/2013
Ngày hiệu lực 27/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT

Lược đồ Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 897/BTTTT-PTTH&TTĐT
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành 27/03/2013
Ngày hiệu lực 27/03/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

Lịch sử hiệu lực Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

  • 27/03/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/03/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực