Công văn 897/TTg-QHQT

Công văn số 897/TTg-QHQT về việc dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 897/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 897/TTg-QHQT
V/v Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3776/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 5 năm 2008), về Dự án "Hỗ trợ thể chế nhằm phát triển các hợp tác xã", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển hợp tác xã" do Ủy ban Châu Âu (EC) và các nhà tài trợ khác thông qua tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ (GRET) Cộng hòa Pháp viện trợ không hoàn lại là 2.058.892 Euro (trong đó EC viện trợ cho giai đoạn I là 1.268.729 Euro, thực hiện trong 36 tháng, tổ chức GRET viện trợ giai đoạn II là 790.173 Euro thực hiện 24 tháng).

2. Giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP, cácPTT (để b/c);
- UBND các tỉnh: Phú Thọ, Ninh Bình, Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 897/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu897/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2008
Ngày hiệu lực10/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 897/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 897/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 897/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu897/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành10/06/2008
        Ngày hiệu lực10/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 897/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 897/TTg-QHQT Dự án "Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã"

              • 10/06/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực