Công văn 8973/VPCP-TCCV

Nội dung toàn văn Công văn 8973/VPCP-TCCV 2023 Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8973/VPCP-TCCV
V/v Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 318/TTr- BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2023 về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan báo cáo, làm rõ nội dung về tiền thưởng Giải thưởng, bảo đảm quy định mới khi được ban hành sẽ giải quyết được vướng mắc trong việc chi trả tiền thưởng thời gian qua.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgCP Trần Lưu Quang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Các Vụ, Cục: PL, KGVX, KTTH KSTTHC;
- Lưu: VT, TCCV (02). LHN, b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8973/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8973/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8973/VPCP-TCCV

Lược đồ Công văn 8973/VPCP-TCCV 2023 Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8973/VPCP-TCCV 2023 Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8973/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8973/VPCP-TCCV 2023 Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8973/VPCP-TCCV 2023 Nghị định xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật

              • 16/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực