Công văn 8976/VPCP-KGVX

Công văn 8976/VPCP-KGVX năm 2015 về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8976/VPCP-KGVX chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8976/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nội vụ;
- B Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13120/BGTVT-VT ngày 01 tháng 10 năm 2015, số 1735/BGTVT-VT ngày 05 tháng 02 năm 2015), Bộ Nội vụ (văn bản số 4327/BNV-TL ngày 21 tháng 9 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 12914/BTC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2015) về chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ thực hiện như sau:

- Làm rõ nội dung này có phù hợp với Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng ci cách đến năm 2020 không;

- Nghiên cứu, báo cáo về sự cần thiết ban hành chế độ, trên cơ sở đồng ý có chế độ mới xây dựng cụ thể;

- Khi xây dựng chế độ, đề xuất mức dự kiến đối với từng chế độ và kinh phí thực hiện lấy từ nguồn nào?

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8976/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8976/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8976/VPCP-KGVX chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8976/VPCP-KGVX chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8976/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8976/VPCP-KGVX chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8976/VPCP-KGVX chế độ đối với lực lượng quản lý vận hành trạm kiểm tra trọng tải xe 2015

             • 02/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực