Công văn 8982/BGTVT-TCCB

Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định 256/QĐ-TW do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ đảng viên


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8982/BGTVT-TCCB
V/v xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- Các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam.

 

Thực hiện Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 của Học Viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (gửi kèm theo), Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện xác nhận trình độ lý luận chính trị, như sau:

1. Xác nhận trình độ tương đương Cao cấp lý luận chính trị:

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình theo Quy định số 256-QĐ/TW gồm: Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Cao cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao có công chứng); chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/11/2012 để tổng hợp gửi Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xác nhận.

2. Xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị:

Các cơ quan, đơn vị nghiên cứu nội dung Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG lập danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị xác nhận trình độ chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị mình gồm: Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị; văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản sao có công chứng); chương trình lý luận chính trị đã được học và gửi đến các cơ quan sau đây:

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng gửi danh sách kèm theo hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 20/11/2012 để tổng hợp gửi Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xác nhận.

- Các cơ quan, đơn vị khác gửi danh sách kèm theo hồ sơ về Ban Tổ chức của cấp ủy cấp huyện và tương đương nơi đặt trụ sở chính đề nghị gửi các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Học viện CT-HC QG HCM;
- Các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB (Thanh).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8982/BGTVT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8982/BGTVT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2012
Ngày hiệu lực24/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ đảng viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ đảng viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8982/BGTVT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành24/10/2012
        Ngày hiệu lực24/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ đảng viên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 8982/BGTVT-TCCB xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ đảng viên

             • 24/10/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/10/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực