Công văn 8982/VPCP-KGVX

Nội dung toàn văn Công văn 8982/VPCP-KGVX 2023 Chỉ thị phát triển du lịch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8982/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị “Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh, bền vững” (trực tuyến với các địa phương). Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến phát biểu của đại diện các bộ, cơ quan, địa phương và của các chuyên gia tại Hội nghị để hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới; trong đó làm rõ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai, phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị gắn với thời hạn hoàn thành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Du lịch quốc gia VN (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Trần Hồng Hà; các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3).PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8982/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8982/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8982/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 8982/VPCP-KGVX 2023 Chỉ thị phát triển du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8982/VPCP-KGVX 2023 Chỉ thị phát triển du lịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8982/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8982/VPCP-KGVX 2023 Chỉ thị phát triển du lịch

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8982/VPCP-KGVX 2023 Chỉ thị phát triển du lịch

              • 16/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực