Công văn 899/BHXH-BT

Công văn 899/BHXH-BT năm 2020 về tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 899/BHXH-BT 2020 tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/BHXH-BT
V/v tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phc tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; hệ thống Bưu điện và các đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện các hình thc thông tin, tuyên truyền phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, người dân, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sắp đến hạn đóng tiền để tiếp tục tham gia BHXH, BHYT; tích cực truyền thông, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT mới thông qua việc triển khai linh hoạt các hội nghị khách hàng hoặc vận động trực tiếp; tiếp tục thực hiện việc rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.

Về chi phí thù lao đại lý thu và chi hội nghị khách hàng, trong thời gian chờ Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 sửa đổi một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, BHXH các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 236/QĐ-BHXH ngày 19/02/2016 về việc ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT, Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt Phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị: TT, TCKT;
- Lưu: VT, BT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 899/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu899/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2020
Ngày hiệu lực19/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(28/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 899/BHXH-BT

Lược đồ Công văn 899/BHXH-BT 2020 tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 899/BHXH-BT 2020 tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu899/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Đình Liệu
        Ngày ban hành19/03/2020
        Ngày hiệu lực19/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (28/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 899/BHXH-BT 2020 tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 899/BHXH-BT 2020 tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

              • 19/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực