Công văn 8995/BKHĐT-KTNN

Công văn 8995/BKHĐT-KTNN năm 2017 về xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 8995/BKHĐT-KTNN 2017 xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8995/BKHĐT-KTNN
V/v xử lý các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ văn bản số 11213/VPCP-KTTH ngày 21/10/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc xử các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách năm 2016, 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 7221/BKHĐT-KTNN ngày 01/9/2017, kèm theo danh mục dự án của các địa phương), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các tỉnh:

1. Chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương (trong đó có nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương) và huy động các nguồn vốn hợp khác trên địa bàn thực hiện các dự án di dân thiên tai và di dân tự do cấp bách đã đề nghị Trung ương hỗ trợ năm 2016, 2017 (danh mục dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo).

2. Trường hợp đã sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương năm 2017 để thực hiện nhưng còn thiếu vốn để hoàn thành dự án năm 2018, Tỉnh rà soát danh mục dự án báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để UBND tỉnh chủ động thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (danh sách kèm theo);
- VPCP;
- Các Bộ: TC, NN&PTNT;
- UB Dân tộc;
- Sở KHĐT;
- Lưu: VT, KTNN, D
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN DÂN DI CƯ TỰ DO, THIÊN TAI CẤP BÁCH NĂM 2016, 2017
(Kèm theo công văn số: 8995/BKHĐT-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên Dự án

QĐ phê duyệt: ngày, tháng, năm

Tổng vốn đầu tư được duyệt

Số vốn còn thiếu

Văn bản đề nghị của địa phương

Số vốn các địa phương đề nghị hỗ trợ

Bộ KHĐT đề nghị hỗ trợ

Ghi chú

Tổng số

Trong đó NSTW

 

ĐIỆN BIÊN

 

35.700

-

-

 

35.700

20.000

 

 

Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Tin Tốc, xã Mường Lói

985, 26/9/11

35.700

 

 

3948, 22/12/16,

35.700

20.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 8995/BKHĐT-KTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu8995/BKHĐT-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 8995/BKHĐT-KTNN

Lược đồ Công văn 8995/BKHĐT-KTNN 2017 xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 8995/BKHĐT-KTNN 2017 xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu8995/BKHĐT-KTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 8995/BKHĐT-KTNN 2017 xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do

              Lịch sử hiệu lực Công văn 8995/BKHĐT-KTNN 2017 xử lý dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do

              • 02/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực