Công văn 90/BXD-HĐXD

Công văn 90/BXD-HĐXD về dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 90/BXD-HĐXD dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 90/BXD-HĐXD
V/v: Các dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 599/SXD-QLXD ngày 20/7/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Bộ hướng dẫn công tác tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công nghiệp vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 03: 2009/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

1. Dự án đầu tư xây dựng công nghiệp vật liệu xây dựng bao gồm:

- Các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng.

- Các dự án đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (bao gồm khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường).

2. Nội dung tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng: theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng: theo quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, VLXD, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Thuộc tính Công văn 90/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu90/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2010
Ngày hiệu lực10/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước

Download Công văn 90/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 90/BXD-HĐXD dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 90/BXD-HĐXD dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu90/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Ngọc Thiện
        Ngày ban hành10/08/2010
        Ngày hiệu lực10/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 90/BXD-HĐXD dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 90/BXD-HĐXD dự án đầu tư xây dựng Công nghiệp vật liệu xây dựng

         • 10/08/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/08/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực