Công văn 90/BXD-TCCB

Công văn số 90/BXD-TCCB về việc triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2008 do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 90/BXD-TCCB triển khai xây dựng đơn giá tiền lương 2008


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 90/BXD-TCCB
V/v: triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2008

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng

Căn cứ văn bản số 514/LĐTBXH-LĐTL ngày 19/02/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội v/v triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2008; Bộ Xây dựng đề nghị các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ thực hiện các quy định sau:

1/ Các Công ty 100% vốn nhà nước sớm thực hiện việc xây dựng đơn giá tiền lương chung của đơn vị và quỹ tiền lương riêng của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc:

- Đối với công ty nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

- Đối với công ty mẹ và công ty con trong Tập đoàn kinh tế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

2/ Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty tạm ứng tối đa 80% mức đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2007 để trả cho người lao động và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc, Giám đốc.

Các Tổng công ty, Công ty tổng hợp, báo cáo về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động Thương binh và xã hội tình hình thực hiện năm 2007 về lao động, tiền lương, thu nhập theo đúng quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTTC, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 90/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu90/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2008
Ngày hiệu lực14/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 90/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 90/BXD-TCCB triển khai xây dựng đơn giá tiền lương 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 90/BXD-TCCB triển khai xây dựng đơn giá tiền lương 2008
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu90/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành14/03/2008
        Ngày hiệu lực14/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 90/BXD-TCCB triển khai xây dựng đơn giá tiền lương 2008

           Lịch sử hiệu lực Công văn 90/BXD-TCCB triển khai xây dựng đơn giá tiền lương 2008

           • 14/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực