Công văn 90/CXBIPH-QLPH

Công văn 90/CXBIPH-QLPH năm 2019 về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 90/CXBIPH-QLPH 2019 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ
PHÁT HÀNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/CXBIPH-QLPH
V/v chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được công văn số 59/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa là xuất bản phẩm mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng theo hình thức xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Xuất bản, In và Phát hành có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Asashi Intecc Hà Nội là doanh nghiệp chế xuất mua hàng từ doanh nghiệp nội địa Việt Nam có thể xác định là mua bán nội địa và trường hợp doanh nghiệp nội địa Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa vào khu vực hải quan riêng không phải làm thủ tục xuất khẩu chuyên ngành theo quy định tại Điều 43 Luật Xuất bản.

2. Đối với hàng hóa có Mã số HS 4911.9990, tại Phụ lục II Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ban hành ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định phải thực hiện thủ tục nhập khẩu chuyên ngành nếu là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài nhập khẩu qua cửa khẩu vào Việt Nam.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo; (để b/c)
- Lưu: VT, QLPH, TTPC, XT (05).

CỤC TRƯỞNG
Chu Văn Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 90/CXBIPH-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu90/CXBIPH-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2019
Ngày hiệu lực29/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 90/CXBIPH-QLPH

Lược đồ Công văn 90/CXBIPH-QLPH 2019 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 90/CXBIPH-QLPH 2019 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu90/CXBIPH-QLPH
        Cơ quan ban hànhIn và Phát hành, Cục Xuất bản
        Người ký***, Chu Văn Hòa
        Ngày ban hành29/01/2019
        Ngày hiệu lực29/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 90/CXBIPH-QLPH 2019 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 90/CXBIPH-QLPH 2019 chính sách hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng

           • 29/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực