Công văn 900/VPCP-KTTH

Công văn 900/VPCP-KTTH năm 2016 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 900/VPCP-KTTH đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 900/VPCP-KTTH
V/v Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 13510/TTr-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 về Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam thời kỳ 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan bằng văn bản đối với Đề án này; trên cơ sở đó tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 Thông báo số 106/TB-VPCP ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: NNPTNT, KHCN, TNMT, NG, TC, KHĐT, GTVT, GDĐT, LĐTBXH, NHNNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, QHQT, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 900/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu900/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 900/VPCP-KTTH đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 900/VPCP-KTTH đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu900/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 900/VPCP-KTTH đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 900/VPCP-KTTH đề án nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu 2016

             • 04/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực