Công văn 9003/SYT-NVY

Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9003/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 tình hình mới Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9003/SYT-NVY
V/v Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

Kính gửi:

- Trung tâm Hồi sức COVID-19;
- Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
- Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19;
- Trung tâm Y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Căn cứ:

Chỉ thị 18/CT-UBND của UBND TP ngày 30/9/2021 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Công điện 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Căn cứ Tờ trình 8737/TTr-SYT ngày 23/11/2021 của Sở Y tế về chiến lược y tế giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Trước tình hình số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn tiếp tục gia tăng trên trên địa bàn Thành phố, cùng với tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực phía Nam còn diễn biến phức tạp, tình hình xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới, và căn cứ vào các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống diễn tiến của dịch bệnh COVID-19 của Ngành Y tế Thành phố, Sở Y tế yêu cầu tất cá các bệnh viện trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tái cấu trúc và chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Ngoài ra, các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung, điều trị COVID-19 và các bệnh lý thông thường khác, cụ thể như sau:

- Về các khu cách ly COVID-19 tại tất cả các bệnh viện: củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị COVID-19 để sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc COVID-19 (đảm bảo giường bệnh có oxy, thuốc, trang thiết bị y tế...). Đảm bảo mỗi đơn vị COVID-19 Có Số giường tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện (chưa bao gồm số giường của khoa/đơn vị Hồi sức COVID-19); khuyến khích các bệnh viện chuyên khoa nhi, nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng 1 thành lập khoa COVID-19.

- Về bố trí giường hồi sức tích cực cho các trường hợp COVID-19 nặng tại các bệnh viện chuyên khoa nhi, nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng 1: hình thành đơn vị Hồi sức COVID-19 trực thuộc khoa Hồi sức tích cực chống độc để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, nguy kịch khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện hoặc do tuyến dưới chuyển đến; khuyến khích các bệnh viện thành lập khoa Hồi sức COVID-19.

- Về tiếp nhận điều trị người bệnh từ các bệnh viện điều trị COVID-19 chuyển đến: bố trí buồng bệnh riêng biệt tại các khoa lâm sàng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cần được điều trị tiếp các bệnh lý nền do các bệnh viện điều trị COVID-19 chuyển đến, sau khi đã có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính; duy trì buồng cách ly tạm tại các khoa lâm sàng dành cho các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Việc tiếp nhận người bệnh đã qua giai đoạn mắc COVID-19 nhưng cần được chăm sóc và điều trị các bệnh nền hoặc phục hồi chức năng sau mắc COVID-19 là trách nhiệm của các bệnh viện, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tăng cường phối hợp và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh khi nhận được yêu cầu chuyển viện của các bệnh viện điều trị COVID-19.

Sở Y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi) khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô giường điều trị và giường hồi sức COVID-19 (nếu có) để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị COVID-19 trong tình hình mới và gửi về sở Y tế chậm nhất trước ngày 10/12/2021.

2. Duy trì các bệnh viện chuyển đổi công năng và bệnh viện tách đôi chuyển tiếp nhận điều trị COVID-19

- Các bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị COVID-19 bao gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trưng Vương, An Bình, huyện Củ Chi để thu dung, điều trị COVID-19 cho người mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị COVID-19

- Các bệnh viện đã tách đôi (có khối nhà riêng biệt, có cổng và lối đi riêng) để thực hiện nhiệm vụ điều trị COVID-19 bao gồm: Bệnh viện Quân Dân y Miền Đông, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhi đồng Thành phố tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị COVID-19 ở một nửa tách đôi dành cho COVID-19.

Tổng quy mô giường bệnh của các bệnh viện chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 khoảng 4.300 giường.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và các bệnh viện tách đôi cập nhật lại quy mô giường bệnh dành cho công tác điều trị COVID-19 (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng) gửi về sở Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định.

3. Duy trì các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đáp ứng điều trị COVID-19 trong tình hình mới

- Theo lộ trình giải thể các bệnh viện dã chiến của Thành phố, hiện đã có 08 bệnh viện dã chiến thành phố ngừng hoạt động (Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 5A, 5G, số 1, số 2, số 4, số 7, số 9, số 11) để bàn giao cơ sở hạ tầng cho cơ quan chủ quản nhằm phục hồi lại chức năng ban đầu.

- Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, 13 bệnh viện dã chiến còn lại vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, bao gồm: Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 6, số 8, số 10, số 12, số 13, số 14, số 16, 5C, Phước Lộc, Công an Thành phố, Dã chiến điều trị COVID-19 Củ Chi. Tổng quy mô giường bệnh của 13 bệnh viện dã chiến Thành phố này khoảng 22.000 giường.

- Ngoài ra, mỗi địa bàn quận, huyện sẽ duy trì phát triển thêm bệnh viện dã chiến (tầng 2) hoặc cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (tầng 1). Hiện có 16 bệnh viện dã chiến quận, huyện, thành phố Thủ Đức với quy mô khoảng 8.000 giường, 65 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 với quy mô khoảng 9.000 giường.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện dã chiến cập nhật lại quy mô giường bệnh, lưu ý hỗ trợ các quận không triển khai được bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện dã chiến không thể tồn tại lâu dài (Quận 1, Quận 3...) (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng) gửi về Sở Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh Quyết định.

4. Phân cụm các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 và công tác điều phối chuyển người mắc COVID-19

- Ngoài các bệnh viện của Thành phố được phân công là bệnh viện tuyến cuối trong thu dung điều trị COVID-19 (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Nhân dân Gia định, Nhân dân 115), Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng), Bệnh viện Dã chiến Điều trị COVID-19 Phước Lộc (Bộ Công an), các bệnh viện Trung ương được Bộ Y tế phân công tham gia hỗ trợ chuyên môn hồi sức tích cực COVID-19 trên địa bàn Thành phố là: Bệnh viện Chợ Ry, Thống Nhất, Đại học Y Dược TP.HCM, Trung ương Huế. Tổng số giường tại các bệnh viện tầng 3 hiện nay khoảng 2.300 giường.

- Để thuận lợi cho công tác hội chẩn, chuyển bệnh, chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trong 03 tầng, Sở Y tế phân công tác cơ sở, bệnh viện thành 08 "cụm điều trị" theo Quyết định 6354/QĐ-SYT ngày 27/11/2021, đề nghị các đơn vị tuân thủ triển khai thực hiện. Riêng đối với chuyên khoa sản, nhi, Sở Y tế sẽ có hướng dẫn và phân cụm để thực hiện cho công tác chuyển tuyến thuộc 02 chuyên khoa này.

- Bên cạnh việc phân công các bệnh viện cụm trưởng chủ động điều phối tiếp nhận người bệnh được chuyển đến từ các cơ sở, bệnh viện trong cùng một cụm, Sở Y tế đã kích hoạt Tổ điều phối chuyển tuyến (do Thanh tra Sở và phòng Nghiệp vụ Y đảm trách) để điều phối chuyển bệnh giữa các bệnh viện trên phạm vi toàn Thành phố.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện cụm trưởng và các bệnh viện thành viên chủ động có kế hoạch giao ban, hội chẩn và hỗ trợ cho công tác chuyển tuyến giữa các bệnh viện. Sở Y tế yêu cầu Tổ điều phối chuyển tuyến tăng cường giám sát và đảm bảo điều phối chuyển tuyến kịp thời giữa các bệnh viện trong từng cụm và giữa các cụm.

5. Rà soát công tác hậu cần và ưu tiên phân bổ nguồn nhân lực hợp lý tham gia công tác điều trị COVID-19

- Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện chủ động rà soát và củng cố công tác cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị đảm bảo luôn sẵn sàng cho công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Theo quy định, các bệnh viện phải chủ động trang bị các phương tiện phòng hộ từ nguồn kinh phí chống dịch, riêng phương tiện phòng hộ cấp 4 liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để được cung ứng.

- Đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phân bổ nguồn nhân lực hợp lý tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác điều trị, lưu ý tuyệt đối không được đùn đẩy hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

- Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các bệnh viện luôn sẵn sàng cho kế hoạch nguồn nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch của Ngành Y tế, bao gồm: danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị cho các trạm y tế lưu động; danh sách bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các phòng chức năng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện các vấn đề mới phát sinh trong công tác thu dung, điều trị tại các bệnh viện để hướng dẫn, củng cố và chấn chỉnh. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế phối hợp Văn phòng Sở Y tế triển khai nhóm zalo về hậu cần chống dịch để Sở Y tế kịp thời nắm bắt khó khăn của bệnh viện và hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế đề nghị tất cả bệnh viện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ với các phòng chức năng của Sở Y tế để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố;
- Sở Xây dựng, Sở Nội vụ; Sở Tài chính
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, NVY (LMTL)

GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9003/SYT-NVY

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9003/SYT-NVY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2021
Ngày hiệu lực02/12/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9003/SYT-NVY

Lược đồ Công văn 9003/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 tình hình mới Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9003/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 tình hình mới Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9003/SYT-NVY
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTăng Chí Thượng
        Ngày ban hành02/12/2021
        Ngày hiệu lực02/12/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9003/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 tình hình mới Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9003/SYT-NVY 2021 sẵn sàng thu dung người bệnh COVID19 tình hình mới Hồ Chí Minh

              • 02/12/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/12/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực