Công văn 901/TCT-DNNN

Công văn số 901/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc thực hiện kê khai thuế

Nội dung toàn văn Công văn 901/TCT-DNNN thực hiện kê khai thuế


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 901/TCT-DNNN
V/v: Kê khai nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh 
  - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 15/CV-BTTP ngày 26/1/2006 của Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh v/v thực hiện kê khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Mục V, Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu quy định: “Các đơn vị sự nghiệp có các hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ có trách nhiệm đăng ký kê khai và nộp các loại thuế và các Khoản nộp khác (nếu có); được hưởng các chế độ về miễn giảm thuế theo quy định của Luật thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trường hợp có nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ khác nhau, trong thực tế khó hạch toán riêng, để xác định mức thuế phải nộp của từng loại thuế theo quy định, đơn vị phải báo cáo với cơ quan thuế địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở. Cơ quan thuế địa phương thẩm tra có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để xác định mức thuế phải nộp cho các hoạt động dịch vụ của đơn vị”.

- Điểm 9 Mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy dịnh chi tiết thi hành hướng Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Đối với các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì các đơn vị này phải đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo Luật định. Trường hợp đơn vị không hạch toán và không xác định được riêng chi phí, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định căn cứ vào doanh thu và tỷ lệ (%) GTGT và tỷ lệ (%) thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu do cơ quan thuế xác định để kê khai, nộp thuế”.

Căn cứ các quy định trên, Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có trách nhiệm kê khai nộp các loại thuế theo quy định. Trường hợp Bảo tàng không xác định được riêng chi phí, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thì đề nghị Bảo tàng báo cáo với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh để Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thẩm tra và báo cáo với Tổng cục Thuế xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 901/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu901/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2006
Ngày hiệu lực13/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 901/TCT-DNNN thực hiện kê khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 901/TCT-DNNN thực hiện kê khai thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu901/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành13/03/2006
        Ngày hiệu lực13/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 901/TCT-DNNN thực hiện kê khai thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 901/TCT-DNNN thực hiện kê khai thuế

           • 13/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực