Công văn 901/TTg-QHQT

Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 901/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2976/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 5 năm 2010) về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung danh mục Dự án “Hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2010 – 2011”, do WHO tài trợ với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Y tế xây dựng, phê duyệt và ký Kế hoạch hoạt động hàng năm với WHO đồng thời chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 901/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu901/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu901/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 901/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án do WHO tài trợ

              • 02/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực