Công văn 9024/VPCP-NN

Công văn 9024/VPCP-NN năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9024/VPCP-NN 2019 chi phí bồi thường hỗ trợ tái định canh dự án thủy điện Đăk Đrinh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9024/VPCP-NN
V/v chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn số 1416/UBND-NNTN ngày 09 tháng 6 năm 2019 về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định canh, định cư dự án thủy điện Đăk Đrinh, ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì cùng với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát, có ý kiến cụ thể đối với từng hạng mục trong khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ tăng thêm 33,286 tỷ đồng, trong đó cần nêu rõ cơ sở pháp lý của từng hạng mục; đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm phù hp với quy định pháp luật hiện hành và đúng thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: CN, KTTH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 9024/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9024/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9024/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 9024/VPCP-NN 2019 chi phí bồi thường hỗ trợ tái định canh dự án thủy điện Đăk Đrinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9024/VPCP-NN 2019 chi phí bồi thường hỗ trợ tái định canh dự án thủy điện Đăk Đrinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9024/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực04/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9024/VPCP-NN 2019 chi phí bồi thường hỗ trợ tái định canh dự án thủy điện Đăk Đrinh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9024/VPCP-NN 2019 chi phí bồi thường hỗ trợ tái định canh dự án thủy điện Đăk Đrinh

              • 04/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực