Công văn 902TCT/PCCS

Công văn số 902TCT/PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 902TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 902TCT/PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần giao nhận kho VF (ASACO).
22 Phạm Ngọc Thạch – Q3 – TP. HCM.

 

Trả lời công văn số 129/ASACO ngày 20/12/2004 của Công ty cổ phần giao nhận kho VF hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Công ty Cổ phần giao nhận kho vận VF chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần được cấp giấy phép kinh doanh ngày 24/12/2003, hoạt động kinh doanh từ ngày 1/1/2004; ngành nghề kinh doanh: Đại lý tàu biển, đại lý giao nhận đường biển, đường không… thuộc Mục 10 Phần VI Danh Mục A ngành nghề lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 (dịch vụ hàng hải, hàng không, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa) được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Thời gian miễn, giảm thuế: Căn cứ tại Điểm 1.2 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC thì Công ty được miễn 2 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

3. Về thủ tục để được miễn, giảm thuế: Căn cứ vào Điểm 2, Mục IV Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC thì: Cơ sở kinh doanh tự xác định các điều kiện được ưu đãi thuế, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV, Phần D Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM.
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 902TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 902TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/03/2005
Ngày hiệu lực 29/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 902TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 902TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 902TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 29/03/2005
Ngày hiệu lực 29/03/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 902TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 902TCT/PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 29/03/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/03/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực