Công văn 903/VPCP-KTN

Công văn 903/VPCP-KTN năm 2016 xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 903/VPCP-KTN xử lý vướng mắc trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/VPCP-KTN
V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 345/BTC-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016) về xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7561/VPCP-KTN ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ (về hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Ban quản lý dự án); đồng thời, có ý kiến về kiến nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 345/BTC-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 903/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu903/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 903/VPCP-KTN xử lý vướng mắc trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 903/VPCP-KTN xử lý vướng mắc trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu903/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 903/VPCP-KTN xử lý vướng mắc trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 903/VPCP-KTN xử lý vướng mắc trong tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 2016

             • 04/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực