Công văn 9032/VPCP-KTTH

Công văn 9032/VPCP-KTTH năm 2012 xử lý đề nghị sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại năm 2011 để thanh toán cho dự án thực sự cấp bách tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9032/VPCP-KTTH sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại 2011 để thanh toán 2012 Lạng Sơn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9032/VPCP-KTTH
V/v xử lý đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 817/UBND-KTN ngày 06 tháng 9 năm 2012; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7778/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 10 năm 2012), Tài chính (văn bản số 14062/BTC-ĐT ngày 12 tháng 10 năm 2012) về việc sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại năm 2011 để thanh toán cho dự án thực sự cấp bách tỉnh Lạng Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Lạng Sơn được chuyển số vốn thuộc nguồn hỗ trợ có mục tiêu các công trình cấp bách năm 2011 chưa giải ngân sang năm 2012 để thanh toán khối lượng đã hoàn thành của Dự án đầu tư xây dựng đường Phố Vị - Hòa Sơn -Hòa Lạc, tỉnh Lạng Sơn như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7778/BKHĐT-KTĐPLT nêu trên. Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2012 về lý do, nguyên nhân việc chậm trễ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: số 2151/TTg-KTTH ngày 16 tháng 11 năm 2011, số 4521/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 6 năm 2012, số 4980/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 7 năm 2012, số 6792/VPCP-KTTH ngày 31 tháng 8 năm 2012, số 6842/VPCP-KTTH ngày 04 tháng 9 năm 2012 và số 1565/TTg-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3) B.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9032/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9032/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2012
Ngày hiệu lực09/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9032/VPCP-KTTH sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại 2011 để thanh toán 2012 Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9032/VPCP-KTTH sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại 2011 để thanh toán 2012 Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9032/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành09/11/2012
        Ngày hiệu lực09/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9032/VPCP-KTTH sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại 2011 để thanh toán 2012 Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9032/VPCP-KTTH sử dụng vốn hỗ trợ dự án cấp bách còn lại 2011 để thanh toán 2012 Lạng Sơn

              • 09/11/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực