Công văn 9047/VPCP-KGVX

Nội dung toàn văn Công văn 9047/VPCP-KGVX 2023 sắp xếp tổ chức lại VTV News


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:9047/VPCP-KGVX
V/v sắp xếp, tổ chức lại Báo điện tử VTV News và Tạp chí Truyền hình

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam (văn bản số 139/BC-THVN ngày 10 tháng 11 năm 2023) về việc “Báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức lại Báo điện tử VTV News và Tạp chí Truyền hình để giao tự chủ tài chính”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại Báo điện tử VTV News và Tạp chí Truyền hình theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: TTTT,TC,NV;
- Đài THVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg; Vụ TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (2) BH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9047/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9047/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9047/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 9047/VPCP-KGVX 2023 sắp xếp tổ chức lại VTV News


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9047/VPCP-KGVX 2023 sắp xếp tổ chức lại VTV News
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9047/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành18/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9047/VPCP-KGVX 2023 sắp xếp tổ chức lại VTV News

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9047/VPCP-KGVX 2023 sắp xếp tổ chức lại VTV News

              • 18/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực