Công văn 905/2004-ĐK

Công văn số 905/2004-ĐK về việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 905/2004-ĐK phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 905/2004-ĐK
T/y: Phối hợp với lục lượng CSGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi: Các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới

Nhằm tăng cường thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông ĐB-ĐS (C26)  đã có kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát tập trung xử lý xe ôtô vi phạm các tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc quản lý phương tiện của các cơ quan quản lý nhà nước và việc cấp phát chứng chỉ hoặc các chứng chỉ bị tẩy xoá, làm giả kể từ ngày 21/11/2004 đến 20/12/2004. Để phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số việc sau:

Khi có yêu cầu của các Đội (Tổ) tuần tra kiểm soát về việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện (phiếu yêu cầu thống nhất theo phụ lục 1), các Đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới tạo điều kiện phối hợp kiểm tra các nội dung theo yêu cầu. Khi kiểm tra theo yêu cầu trên, các Đơn vị không thu tiền.

Phiếu yêu cầu theo phụ lục 1 cần có dấu treo đóng trên góc trái phiếu của cơ quan chủ quản các Đội CSGT.

Kết quả kiểm tra, các Đơn vị Đăng kiểm XCG làm thành 2 bản theo phụ lục 2, 01 bản gửi Đội CSGT yêu cầu kiểm tra, 01 bản lưu tại Đơn vị.

Các Đơn vị tập hợp báo cáo tình hình phối hợp kiểm tra với lực lượng Cảnh sát Giao thông (nếu có) về Cục Đăng kiểm Việt Nam thông qua Phòng kiểm định xe cơ giới  chậm nhất vào 22/12/2004 theo phụ lục 3.

Cục Đăng kiểm Việt nam yêu cầu các Đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông khi có yêu cầu và gửi báo cáo bằng văn bản hoặc bằng FAX về Cục ĐKVN trước ngày 22/12/2004.

 

PHỤ LỤC 1

PHÒNG CSGTĐB-ĐS ...................
ĐỘI CẢNH SÁT GIAO THÔNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: ......../2004PĐN

 

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ

Phối hợp kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện

Kính gửi: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.................................................................................

Đội tuần tra kiểm soát giao thông số............, thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Tỉnh

...................................................................................................................................................

Để nghi Trung tâm phối hợp kiểm tra tình trạng an kỹ thuật các nội dung dưới đây của phương tiện biển số đăng ký: .................................................................................................................

Nội dung kiểm tra : ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

....................................................

Đề nghị Trung tâm tạo điều kiện phối hợp kiểm tra.

 

............., ngày .......tháng..........năm 2004

 

Đội Cảnh sát Giao thông
Đội trưởng

 

PHỤ LỤC 2

SỞ GTVT.......
TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XCG.......
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA

Theo đề nghị số......./2004PĐN của Đội Cảnh sát Giao thông ........, tỉnh............về việc kiểm tra an toàn kỹ thuật một số nội dung của phương tiện biển số đăng ký ...........................

Trung tâm Đăng kiểm XCG...............đã tiến hành kiểm tra và kết quả như sau:

1- Nội dung kiểm tra:. ...................................................................................................

........................................................................................................................................

2- Kết quả kiểm tra/Tiêu chuẩn đánh giá:(kèm theo phiếu in kết quả từ thiết bị nếu có)................

...................................................................................................................................................

3- Kết luận của Trung tâm Đăng kiểm:................................................................................

..............................................................................................................................................

 

................, Ngày........tháng.......năm 2004

 

Trung tâm Đăng kiểm XCG.......

 

PHỤ LỤC 3

Sở GTVT.......
Trung tâm Đăng kiểm XCG.......
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH PHỐI HỢP KIỂM TRA VỚI LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG THEO TINH THẦN CÔNG VĂN SỐ:905/2004ĐK

Kính gửi: Cục ĐKVN, Trung tâm Đăng kiểm XCG...... đã phối hợp với lực lượng CSGT kiểm tra tình trạng ATKT của......... PT, kết quả cụ thể như sau:

TT

Biển số

Nội dung kiểm tra

Tình trạng kỹ thuật

Ghi chú

01

29K-1234

Hiệu quả phanh, ............

Hiệu quả phanh: 56%, độ lệch max: 12%.....

 

02

 

 

 

 

 

 

................, Ngày........tháng.......năm 2004

 

Trung tâm Đăng kiểm XCG.......

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 905/2004-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu905/2004-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2004
Ngày hiệu lực10/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 905/2004-ĐK

Lược đồ Công văn 905/2004-ĐK phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 905/2004-ĐK phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu905/2004-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Đăng kiểm Việt Nam
        Người ký***
        Ngày ban hành10/11/2004
        Ngày hiệu lực10/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 905/2004-ĐK phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông

           Lịch sử hiệu lực Công văn 905/2004-ĐK phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông

           • 10/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực