Công văn 905/TTg-KTN

Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk Nông (đường tránh đô thị Gia Nghĩa, đường từ Đạo Nghĩa đi Quảng Khê, đường từ Đắk Song đi Đắk Nang) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 905/TTg-KTN
V/v triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk Nông (đường tránh đô thị Gia Nghĩa, đường từ Đạo Nghĩa đi Quảng Khê, đường từ Đắk Song đi Đắk Nang).

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (tờ trình số 758/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 80/BKH-KTĐP< ngày 20 tháng 4 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 5020/BTC-ĐT ngày 21 tháng 4 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2465/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2010) về việc triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk Nông (đường tránh đô thị Gia Nghĩa, đường từ Đạo Nghĩa đi Quảng Khê, đường từ Đắk Song đi Đắk Nang), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chủ động bố trí ngân sách địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư các Dự án nêu trên; sắp xếp thứ tự ưu tiên, quyết định hình thức đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

2. Về nguồn vốn thực hiện: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch các năm tiếp theo để hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 905/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu905/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu905/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk

              Lịch sử hiệu lực Công văn 905/TTg-KTN triển khai 03 dự án giao thông của tỉnh Đắk

              • 02/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực