Công văn 9062/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 9062/VPCP-CN 2023 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn 2025


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9062/VPCP-CN
V/v: hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 60/TTr-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2022 và Tờ trình số 62/TTr-BXD ngày 19 tháng 12 năm 2022), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9201/BKHĐT-PTHTĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 và chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9201/BKHĐT-PTHTĐT ngày 03 tháng 11 năm 2023 để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Trần Hồng Hà;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Các Vụ: KTTH, NN, KGVX, QHĐP, PL;
- Lưu: Văn thư, CN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9062/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9062/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9062/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 9062/VPCP-CN 2023 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9062/VPCP-CN 2023 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9062/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành20/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9062/VPCP-CN 2023 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9062/VPCP-CN 2023 hỗ trợ nhà ở hộ nghèo khu vực nông thôn 2025

              • 20/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực