Công văn 907/BHXH-CNTT

Công văn 907/BHXH-CNTT năm 2019 thực hiện Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung Ngành Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 907/BHXH-CNTT 2019 Quản lý sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Ngành Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/BHXH-CNTT
V/v thực hiện Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung Ngành Bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Ngày 28/11/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2366/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung ngành Bảo hiểm xã hội nhằm chấn chỉnh tổ chức thực hiện việc Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ CSDL tập trung ngành, tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Công nghệ Thông tin thì nhiều đơn vị, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế. Cụ thể như sau:

- Việc khai thác CSDL: Một số đơn vị có đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu từ CSDL ngành nhưng không thực hiện đúng nội dung quy định của Quy chế (Cụ thể: chưa báo cáo, xin ý kiến và được sự đồng ý, phê duyệt của Lãnh đạo Ngành trước khi chuyển Trung tâm CNTT; không gửi công văn; không gửi biểu mẫu yêu cầu dữ liệu, mô tả chỉ tiêu thông tin cần cung cấp);

- Việc quản lý tài khoản: nhiều đơn vị chưa thực hiện việc khóa các tài khoản, thay đổi thông tin đã cấp quyền truy cập hệ thống phần mềm nghiệp vụ đối với các cá nhân đã chuyển công tác, nghỉ chế độ BHXH (nghỉ hưu, nghỉ thai sản...).

- Một số đơn vị tự ý tạo và cung cấp tài khoản cho những tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền và không đúng quy định tại Quyết định 2366/QĐ- BHXH, không theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Để đảm bảo việc khai thác và sử dụng thông tin từ CSDL tập trung ngành BHXH đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định tại Quy chế khai thác và sử dụng thông tin từ CSDL tập trung ngành BHXH tại đơn vị.

- Khi có nhu cầu cung cấp, khai thác thông tin, dữ liệu từ CSDL ngành BHXH phục vụ hoạt động của đơn vị hoặc cung cấp cho các Bộ, Ngành liên quan, đề nghị các đơn vị xin ý kiến của Lãnh đạo Ngành trước khi chuyển yêu cầu về Trung tâm CNTT.

- Thực hiện rà soát, khóa các tài khoản, điều chỉnh quyền truy cập đã cấp để truy cập vào hệ thống phần mềm nghiệp vụ, CSDL ngành BHXH đối với các đơn vị, cá nhân đã chuyển công tác, nghỉ chế độ BHXH (nghỉ hưu, nghỉ thai sản…) theo đúng ngày quyết định về công tác cán bộ có hiệu lực thi hành. Nghiêm cấm việc tạo lập và cấp tài khoản cho tổ chức, cá nhân ngoài Ngành không đúng quy định, chưa có sự đồng ý của lãnh đạo BHXH Việt Nam.

- Định kỳ trước ngày 10 tháng đầu quý kế tiếp, BHXH các tỉnh lập báo cáo gửi về Trung tâm CNTT (đồng thời gửi kèm bản mềm vào email qldl[email protected]) thông báo sự thay đổi tình hình thực hiện cấp và quản lý tài khoản truy cập hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của các đơn vị, cá nhân theo Phụ lục kèm theo. Riêng đối với Quý I/2019, Lập danh sách thống kê tất cả các tài khoản truy cập từng phần mềm nghiệp vụ hoặc CSDL ngành BHXH thuộc đơn vị mình sử dụng hiện đang có trên hệ thống vào mục “2. Tài khoản truy cập các phần mềm nghiệp vụ tăng trong quý”).

- Trung tâm CNTT nghiên cứu thực hiện tích hợp, đồng bộ tài khoản thư điện tử công vụ là tài khoản truy cập vào Hệ thống phần mềm nghiệp vụ Ngành BHXH trên hệ thống đăng nhập tập trung SSO để nâng cao công tác quản lý, bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin theo quy định.

- Trung tâm CNTT có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, tiếp nhận, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý tài khoản của các đơn vị, báo cáo lãnh đạo BHXH Việt Nam để có biện pháp xử lý.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Trung tâm CNTT (Phòng Quản lý dữ liệu) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 907/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu907/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 907/BHXH-CNTT 2019 Quản lý sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Ngành Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 907/BHXH-CNTT 2019 Quản lý sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Ngành Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu907/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 907/BHXH-CNTT 2019 Quản lý sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Ngành Bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 907/BHXH-CNTT 2019 Quản lý sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu Ngành Bảo hiểm xã hội

              • 26/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực