Công văn 907/TTg-KTN

Công văn 907/TTg-KTN về gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 907/TTg-KTN gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 907/TTg-KTN
V/v gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1541/TKV-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2718/BKH-KTCN ngày 26 tháng 4 năm 2010), Công Thương (công văn số 3839/BCT-CNNg ngày 16 tháng 4 năm 2010) về việc áp dụng kết quả đấu thầu gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Tân Rai cho gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại công văn nêu trên. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu thực hiện công tác chỉ định thầu gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ theo đúng quy định hiện hành, trên nguyên tắc giá trị hợp đồng gói thầu EPC thấp hơn 5% với giá trị gói thầu EPC được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào bảo đảm đồng bộ tiến độ các dự án thành phần với nhà máy chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Công ty CP Nhà máy Alumin Nhân Cơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 907/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu907/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 907/TTg-KTN gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 907/TTg-KTN gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu907/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 907/TTg-KTN gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 907/TTg-KTN gói thầu EPC Nhà máy tuyển quặng bôxit Nhân Cơ

              • 02/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực