Công văn 9079/BGTVT-KHĐT

Công văn 9079/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9079/BGTVT-KHĐT 2021 phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9079/BGTVT-KHĐT
V/v phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2021 của Bộ GTVT về việc giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư đã giao chi tiết vốn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây;

Theo đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận tại văn bản số 901/PMUMT-KHTH ngày 27/4/2021 về việc phân khai kế hoạch vốn NSNN năm 2021 cho công tác chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây;

Đ đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn NSNN năm 2021 bố trí cho dự án, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước phân khai chi tiết kế hoạch vốn NSNN năm 2021 của dự án nêu trên như biểu chi tiết kèm theo văn bản này.

Kính đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước quan tâm, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ đầu tư-Bộ Tài chính;
- KBNN thành phố HCM;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Lưu VT, KHĐT (3)tuanva

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

N
guyễn Anh Dũng

 

PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG ĐƯỜNG CAO TỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY
(Kèm th
eo văn bản số 9079/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT

Tên dự án, tiểu dự án

Chủ đầu tư/ Ban QLDA

Địa điểm xây dựng

Mã số dự án

Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)

Mã ngành kinh tế (loại, khoản)

Năng lực thiết kế

Thời gian K/công - H/thành

Quyết định phê duyệt dự toán

Vốn đã bố trí từ đầu dự án đến hết kế hoạch năm trước

Phân khai KH vốn NSNN năm 2021 theo Quyết định số 553/QĐ- BGTVT ngày 9/4/2021

Số, ngày, tháng, năm

Tổng mức vốn đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

Nguồn vốn NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban QLDA Mỹ Thuận

TP. HCM, Đồng Nai

 

 

292

 

2021-2025

 

1.853

1.853

0

500

 

- Chi phí chuẩn bị đầu tư

 

 

7894224

KBNN TP. HCM

 

 

 

556/QĐ- PMUMT ngày 30/3/2021

1.853

1.853

0

500

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9079/BGTVT-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9079/BGTVT-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2021
Ngày hiệu lực31/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(10/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9079/BGTVT-KHĐT

Lược đồ Công văn 9079/BGTVT-KHĐT 2021 phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9079/BGTVT-KHĐT 2021 phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9079/BGTVT-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Anh Dũng
        Ngày ban hành31/08/2021
        Ngày hiệu lực31/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (10/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9079/BGTVT-KHĐT 2021 phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9079/BGTVT-KHĐT 2021 phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước

              • 31/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực