Công văn 908/VPCP-KTTH

Công văn số 908/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 908/VPCP-KTTH hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 908/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 112/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 93/BKH-KTĐP< ngày 4 tháng 01 năm 2008 về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Cao Bằng trong kế hoạch 2 năm 2009 và 2010 để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 908/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu908/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2008
Ngày hiệu lực14/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 908/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 908/VPCP-KTTH hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 908/VPCP-KTTH hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu908/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành14/02/2008
        Ngày hiệu lực14/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 908/VPCP-KTTH hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C

              Lịch sử hiệu lực Công văn 908/VPCP-KTTH hỗ trợ tỉnh Cao Bằng cải tạo, nâng cấp đường ĐH.91C

              • 14/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực