Công văn 91/VPCP-NN

Công văn 91/VPCP-NN năm 2018 về sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 91/VPCP-NN 2018 sửa đổi quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/VPCP-NN
V/v sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6497/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật về đất đai; trong đó lưu ý tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các giao dịch bảo đảm, không phát sinh thủ tục hành chính, không phát sinh tiêu cực trong tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL
, TH; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3
b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 91/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu91/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 91/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 91/VPCP-NN 2018 sửa đổi quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 91/VPCP-NN 2018 sửa đổi quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu91/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 91/VPCP-NN 2018 sửa đổi quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận

             Lịch sử hiệu lực Công văn 91/VPCP-NN 2018 sửa đổi quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận

             • 04/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực