Công văn 910a/VPCP-KTN

Công văn 910a/VPCP-KTN năm 2016 đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 910a/VPCP-KTN đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910a/VPCP-KTN
V/v đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 948/BGTVT-ĐTCT ngày 22 tháng 01 năm 2016) về Đề án "Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn việc đầu tư và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: QP, CA, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 910a/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu910a/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 910a/VPCP-KTN đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 910a/VPCP-KTN đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu910a/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 910a/VPCP-KTN đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 910a/VPCP-KTN đầu tư quản lý khai thác kết cấu hạ tầng hàng không 2016

              • 04/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực