Công văn 912/TCHQ-TCCB

Công văn 912/TCHQ-TCCB năm 2004 về thực hiện chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 912/TCHQ-TCCB chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 912/TCHQ-TCCB
V/v thực hiện chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan

Thực hiện Quyết định số 159/2003/QĐ-TTg ngày 04/08/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục hải quan và Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Tổng cục Hải quan thống nhất thực hiện chế độ làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, người hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (dưới đây gọi c chung là người lao động) trong Ngành như sau:

I. Bố trí người lao động làm việc thêm giờ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, cơ quan Cục và cơ quan Tổng cục kể từ ngày 01/01/2004 trở đi:

Theo yêu cầu công việc, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục (sau đây gọi chung là thủ trưởng đơn vị) có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ và sau đó bố trí cho người lao động được nghỉ bù hoặc thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định.

1. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, đội kiểm soát Hải quan:

- Đơn vị phải bố trí người làm việc trên cơ sở định biên đã được Tổng cục duyệt và phải hoàn thành công việc trong giờ hành chính. Do chức năng, nhiệm vụ và tính chất, đặc điểm hoạt động của Hải quan và đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy, đối với các khâu công việc tiếp nhận hồ sơ, đăng ký hồ sơ tờ khai hải quan với hàng hoá xuất nhập khẩu và thông báo thuế thực hiện theo chế độ làm việc 48 giờ/tuần và bố trí nghỉ bù vào thời điểm thích hợp.

- Ở những loại cửa khẩu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất nhập cảnh diễn ra liên tục trong và ngoài giờ hành chính (như các sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế (thủ tục xuất nhập khẩu, giám sát), đường sắt liên vận quốc tế ...) đồng thời như các cơ quan và lực lượng chức năng khác cũng hoạt động liên tục tại cửa khẩu thì lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu và tương đương, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải bố trí người làm việc theo ca, kíp và đơn vị bố trí nghỉ bù, tuyệt đối không bố trí làm thêm giờ trong trường hợp này. Nếu phải làm ca đêm thì được thanh toán tiền làm đêm theo quy định.

Đối với những lô hàng là container hoăc là toa xe hàng hoá đang làm thủ tục dở (nếu đủ điều kiện ánh sáng và thời tiết để kiểm tra hàng hoá) mà xét thấy cần thiết phải kéo dài thì không quá 22 giờ đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và không quá 21 giờ đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam. Trong trường hợp này đơn vị phải bố trí nghỉ bù để công chức được nghỉ bù với thời gian thích hợp.

- Trường hợp người lao động phải làm việc vào ngày nghỉ trong tuần và ngày lễ thì đơn vị phải bố trí nghỉ bù.

- Đơn vị Hải quan cửa khẩu chỉ được thanh toán phụ cấp làm đêm khi phải làm ca đêm từ 22 giờ đến 6 giờ đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc và từ 21 giờ đến 5 giờ đối với các tỉnh , thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam (Điều 6 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi).

- Nghiêm cấm người lao động cố ý kéo dài công việc để tính làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm.

Yêu cầu các đơn vị rà soát, bố trí lại lực lượng theo hướng tinh gọn các phòng tham mưu, tăng cường lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu và các địa điểm làm thủ tục Hải quan đảm bảo hoànt hành nhiệm vụ được giao. Việc tăng thêm biên chế chỉ có thể bổ sung cho đơn vị mới thành lập hoặc được bổ sung nhiệm vụ mới.

2. Đối với cơ quan Cục Hải quan tỉnh, thành phố, trường Cao đẳng Hải quan và cơ quan Tổng cục Hải quan:

- Thực hiện làm việc 40 giờ/tuần (nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

- Thủ trưởng đơn vị bố trí, phân công công việc phù hợp để công chức làm việc theo giờ hành chính;

- Những loại việc phải làm việc 24/24 giời như bảo vệ cơ quan, trực ở Trung tâm dữ liệu, ... thì đơn vị phải bố trí lực lượng làm ca (8 giờ/ca) và đảm bảo làm việc 40 giờ/ tuần; không đựoc tính làm thêm giờ

- Khi có việc phải làm thêm giờ và ngoài giờ thì đơn vị bố trí nghỉ bù (không khuyến khích làm thêm giờ);

- Trường hợp phát sinh làm thêm giờ và làm ngoài giờ chiếm nhiều thời gian theo yêu cầu của từng đợt công tác mà không bố trí nghỉ bù được thì:

+ Đối với Cục hải quan tỉnh, thành phố: Công đoàn bộ phận xác nhận, Trưởng phòng đề nghị Cục trưởng xét duyệt trong hạn mức kinh phí khoán được Tổng cục duyệt từ đầu năm.

+ Đối với cơ quan Tổng cục: Công đoàn bộ phận xác nhận, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị đề nghị Lãnh đạo Tổng cục phụ trách đơn vị đó xét duyệt trong hạn mức kinh phí khoán được cấp từ đầu năm.

II. Chế độ trả lương làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm đối với người lao động hiện tại tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 02/6/1993 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội.

Nguồn kinh phí chi trả làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm cho người lao động (đối với đơn vị phải bố trí người lao động làm thêm giờ và làm đêm) được lấy từ ngân sách Nhà nước cấp hàng năm thì từ ngày 01/01/2004 nguồn kinh phí này, được lấy từ nguồn khoán biên chế và kinh phí hoạt dộng của ngành.

Quá trình thực hiện nếu có vứơng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phản ánh về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết.

(gửi kèm các bản sao: Thông tư 18/TT-BLĐTBXH Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH dẫn trên) ./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 912/TCHQ-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu912/TCHQ-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2004
Ngày hiệu lực01/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 912/TCHQ-TCCB

Lược đồ Công văn 912/TCHQ-TCCB chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 912/TCHQ-TCCB chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu912/TCHQ-TCCB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Văn Tạo
        Ngày ban hành01/03/2004
        Ngày hiệu lực01/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 912/TCHQ-TCCB chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 912/TCHQ-TCCB chế độ làm thêm giờ và phụ cấp làm đêm

           • 01/03/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực