Công văn 9123/VPCP-QHQT

Công văn 9123/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9123/VPCP-QHQT danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo ADB tài trợ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9123/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục HTKT Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9561/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 12 năm 2009 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT Đào tạo về chính sách tiền tệ và quản lý ngoại hối, trị giá 275.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại là 225.000 USD) với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, hoàn thiện văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định 131/2006/NĐ-CP đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9123/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9123/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2009
Ngày hiệu lực24/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9123/VPCP-QHQT danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo ADB tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9123/VPCP-QHQT danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo ADB tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9123/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành24/12/2009
        Ngày hiệu lực24/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 9123/VPCP-QHQT danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo ADB tài trợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 9123/VPCP-QHQT danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật Đào tạo ADB tài trợ

             • 24/12/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực