Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN

Công văn số 9125/BGTVT-PCLB&TKCN về việc phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn 2009


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9125/BGTVT-PCLB&TKCN
V/v: Về việc phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi : Vụ Tài Chính

Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn nhận được văn bản số: 8743/BGTVT-TC ngày 01/12/2008 của BGTVT về thông báo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng-Trưởng ban, Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo dự kiến phân bổ như sau :

I- Đối với khoản chi thường xuyên cho hoạt động TKCN: 70 tỷ đồng

Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN phân khai và phân bổ như sau:

1. Phân bổ cho hoạt động của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải-Cục Hàng hải: 60,8 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi thường xuyên hoạt động của Trung tâm : 54.500 triệu đồng

(Kinh phí tự chủ cấp 2008: 54 tỷ + 500 triệu phát sinh so với 2008)

- Chi mua sắm TSCĐ (không tự chủ): 500 triệu đồng

- Chi sửa chữa lớn TSCĐ định kỳ 5 năm, 4 tàu (không tự chủ) 5.800 triệu đồng

2. Phân bổ cho hoạt động TKCN của Cục Hàng không: 2,5 tỷ đồng

- Chi thường xuyên hoạt động PCLB&TKCN: 900 triệu đồng

- Chi diễn tập PCLB&TKCN  1.600 triệu đồng

3. Phân bổ cho hoạt động TKCN của Cục Đường thuỷ nội địa: 2,0 tỷ đồng

Bao gồm: Chi khen thưởng, thanh toán tiền dịch vụ công, thông tin liên lạc, đào tạo huấn luyện TKCN cho người chưa biết điều khiển, tổ chức hội nghị tổng kết, công tác phí và sửa chữa thường xuyên tài sản cố định.

4. Phân bổ cho hoạt động TKCN của Ban PCLB&TKCN: 700 triệu đồng 

(Hỗ trợ thêm cho hoạt động của Ban như: Tiền trực ngoài giờ, trang bị thêm các phương tiện, vật dụng cần thiết cho các thành viên và chuyên viên Ban Chỉ đạo, chi hội nghị tổng kết, tập huấn, hội thảo, đoàn ra, đoàn vào và truyên truyền, phổ biến pháp luật....)

5. Phân bổ Cục Hàng Hải 3,5 tỷ đồng

- Cho hoạt động của Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN 170 triệu đồng

- Chi phát sinh do trượt giá nhiên liệu 2008(không tự chủ) 3.330 triệu đồng

6. Phân bổ cho Cục Y tế GTVT: 500 triệu đồng

(Kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động PCLB&TKCN)

II. Đối với khoản 50 tỷ đồng dự phòng bão lũ và chi đột xuất cho hoạt động TKCN theo QĐ 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng CP.

Văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN phân khai và phân bổ như sau:

1. Phân bổ Cục Đường thuỷ nội địa VN: 8,0 tỷ đồng

(Dành cho hoạt động chống va trôi các cầu mùa lũ năm 2009)

2. Khu Quản lý ĐB II, Cục Đường bộ VN:  10,0 tỷ đồng

(Sản xuất, sơn sửa vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCLB&TKCN như: Dầm cầu thép, xuồng, phao, phà, rọ thép, nhà kho, cưa máy cầm tay....)

3. Khu Quản lý ĐB IV, Cục Đường bộ VN: 18,0 tỷ đồng

(Sản xuất, sơn sửa vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCLB&TKCN như: Dầm cầu thép, xuồng, phao, phà, rọ thép, nhà kho, cưa máy cầm tay....)

4. Khu Quản lý ĐB V, Cục Đường bộ VN:  4,0 tỷ đồng

(Sản xuất, sơn sửa vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCLB&TKCN như: Dầm cầu thép, xuồng, phao, phà, rọ thép, nhà kho, cưa máy cầm tay....)

5. Khu Quản lý ĐB VII, Cục Đường bộ VN: 3,0 tỷ đồng

(Sản xuất, sơn sửa vật tư, thiết bị phục vụ công tác PCLB&TKCN như: Dầm cầu thép, xuồng, phao, phà, rọ thép, nhà kho, cưa máy cầm tay....)

6. Kinh phí chưa Phân bổ chi dự phòng khắc phục bão, lũ: 4,0 tỷ đồng

(Giao nhiệm vụ chống va trôi các cầu, sản xuất, chế sửa vật tư dự phòng và hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 4 cho Bệnh viện GTVT Yên Bái nếu Bộ Tài chính không bố trí kinh phí hỗ trợ trong năm 2008)

7. Kinh phí chưa Phân bổ dành cho chi đột xuất hoạt động TKCN: 3,0 tỷ đồng

(Theo QĐ 118/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 của Thủ tướng CP)

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo kính đề nghị Quí Vụ xem xét, tổng hợp trình Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Uỷ ban QG Tìm kiếm cứu nạn;
- Lưu: PCLB&TKCN (Bình 6).

TM. BAN CHỈ ĐẠO PCLB&TKCN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoàng Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9125/BGTVT-PCLB&TKCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN

Lược đồ Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9125/BGTVT-PCLB&TKCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hoàng Huyến
        Ngày ban hành15/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn 2009

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9125/BGTVT-PCLB&TKCN phân khai và phân bổ vốn dự phòng bão lũ và tìm kiếm cứu nạn 2009

           • 15/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực