Công văn 9127/BTC-HCSN

Công văn 9127/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 cơ chế tài chính Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ


B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9127/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Mục V Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025 (gọi tt là Quyết định số 771/QĐ-TTg); Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đ án như sau:

1. Về nội dung và mức chi thực hiện Đề án:

Chi xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; hình thức bồi dưỡng; biên soạn tài liệu bồi dưng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đnghiên cứu giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương được biết và tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
- Vụ NSNN,
PC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (150b)

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Thuộc tính Công văn 9127/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9127/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9127/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 cơ chế tài chính Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 cơ chế tài chính Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9127/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 cơ chế tài chính Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9127/BTC-HCSN 2018 cơ chế tài chính Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ

           • 31/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực