Công văn 9128/VPCP-NN

Công văn 9128/VPCP-NN năm 2018 về kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9128/VPCP-NN 2018 Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9128/VPCP-NN
V/v kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 6325/TTr-BNN-KH ngày 16 tháng 8 năm 2018 về Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên về Kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp; thời gian tổ chức Hội nghị vào khoảng từ ngày 6-18 tháng 10 năm 2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu nông nghiệp dự và chủ trì Hội nghị;

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung và công tác hậu cần, đảm bảo Hội nghị thiết thực và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2403/VPCP-NN ngày 15 tháng 3 năm 2018; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ trước khi tổ chức Hội nghị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, CT, KHCN, YT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03). PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9128/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9128/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2018
Ngày hiệu lực21/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9128/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 9128/VPCP-NN 2018 Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9128/VPCP-NN 2018 Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9128/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/09/2018
        Ngày hiệu lực21/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9128/VPCP-NN 2018 Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9128/VPCP-NN 2018 Hội nghị sơ kết 5 năm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

              • 21/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực