Công văn 913/VPCP-CN

Công văn 913/VPCP-CN năm 2018 về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 913/VPCP-CN 2018 thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/VPCP-CN
V/v thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nng

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 287/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 15 tháng 01 năm 2018) về thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ liên quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi
trưng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 913/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu913/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 913/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 913/VPCP-CN 2018 thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 913/VPCP-CN 2018 thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu913/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 913/VPCP-CN 2018 thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 913/VPCP-CN 2018 thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu Đà Nẵng

              • 25/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực