Công văn 914/TCHQ-GSQL

Công văn 914/TCHQ-GSQL năm 2016 xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 914/TCHQ-GSQL xử lý thuế nguyên liệu vật tư gia công sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/TCHQ-GSQL
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu, vật tư gia công, SXXK

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 58/HQHCM-TXNK ngày 08/01/2016 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về việc xử lý thuế nguyên liệu, vật tư gia công, SXXK tồn đọng của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điểm 1 công văn số 58/HQHCM-TXNK:

- Đối với nguyên liệu, vật tư tồn đọng của hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK quá hạn thanh lý, quyết toán mà doanh nghiệp chây ỳ không thực hiện thanh khoản, quyết toán: đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 65 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện. Theo đó, đối với doanh nghiệp chây ỳ nhưng còn hoạt động sản xuất kinh doanh, việc ấn định thuế (nếu có) được thực hiện sau khi thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tại trụ sở người khai hải quan.

- Đối với doanh nghiệp bỏ trốn mất tích sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp truy tìm mà không có kết quả: đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3474/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2015 để thực hiện.

2. Về điểm 2 công văn số 58/HQHCM-TXNK:

Đối với các hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích tại thời điểm Thông tư số 38/2015/TT-BTC có hiệu lực, không xác định được số nguyên vật liệu còn tồn đọng hoặc số thuế phải nộp do không có cơ sở đ xác định vì doanh nghiệp không thông báo định mức với cơ quan hải quan: Tổng cục Hải quan ghi nhận để có hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 914/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu914/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 914/TCHQ-GSQL xử lý thuế nguyên liệu vật tư gia công sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 914/TCHQ-GSQL xử lý thuế nguyên liệu vật tư gia công sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu914/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 914/TCHQ-GSQL xử lý thuế nguyên liệu vật tư gia công sản xuất xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 914/TCHQ-GSQL xử lý thuế nguyên liệu vật tư gia công sản xuất xuất khẩu

           • 29/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực