Công văn 914/UBDT-CSDT

Công văn 914/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 914/UBDT-CSDT 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phát triển vùng miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 914/UBDT-CSDT
V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH 14

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bộ Y Tế
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Công văn số 5751/VPCP-QHĐP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14, theo đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 120/2020/QH14, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan triển khai xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (theo nhiệm vụ được phân công) như sau:

1. Nhiệm vụ xây dựng các dự án, tiểu dự án: Quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 và nhiệm vụ được Chính phủ điều chỉnh tại Báo cáo số 249/BC-CP Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Dự án có nhiều tiểu dự án thì Bộ, ngành chỉ xây dựng tiểu dự án được phân công, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung xây dựng cơ sở hành lễ và hỏa táng cho đồng bào Khmer Tây Nam bộ)

2. Kết cấu của dự án, tiểu dự án

- Mục tiêu;

- Đối tượng thụ hưởng;

- Phạm vi;

- Nội dung, định mức đầu tư, hỗ trợ;

- Vốn và nguồn vốn (Vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng chính sách, vốn ngân sách trung ương và địa phương ...)

- Cơ quan chủ trì thực hiện.

Nội dung dự án, tiểu dự án ngắn gọn, đầy đủ, kèm theo phụ lục thuyết minh cơ sở xác định mục tiêu, đối tượng, địa bàn, định mức, phương pháp tính vốn, nguồn vốn) và biểu vốn và nguồn vốn phân kỳ đầu tư cho từng năm (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), biểu chi tiết cho từng tỉnh thành phố (dự kiến đối tượng thụ hưởng, định mức, vốn và nguồn vốn)

3. Đối tượng thụ hưởng

Điều chỉnh lại đối tượng thụ hưởng theo vốn và nguồn vốn Chính phủ trình (Báo cáo số 249/BC-CP) và đã được Quốc hội phê duyệt (Nghị quyết 120/2020/QH14). Ưu tiên người dân DTTS, hộ DTTS nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn, người DTTS rất ít người, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số.

4. Vốn và nguồn vốn

Vốn và nguồn vốn dự kiến cho các dự án và tiểu dự án không vượt quá 90% tổng mức vốn đã được Chính phủ trình Quốc hội tại Báo cáo số 249/BC-CP Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (dự phòng 10%).

Để sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng dự án, tiểu dự án được phân công và gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 để tổng hợp trình Hội đồng thẩm định nhà nước đầu tháng 9 năm 2020. (những vấn đề chuyên môn cần trao đổi, xin liên hệ ông Bùi Văn Lịch, số điện thoại 0912816224. Email: [email protected])

Rất mong các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg TT CP Trương Hòa Bình (để b.cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 914/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu914/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2020
Ngày hiệu lực27/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(01/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 914/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 914/UBDT-CSDT 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phát triển vùng miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 914/UBDT-CSDT 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phát triển vùng miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu914/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành27/07/2020
        Ngày hiệu lực27/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 914/UBDT-CSDT 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phát triển vùng miền núi

              Lịch sử hiệu lực Công văn 914/UBDT-CSDT 2020 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phát triển vùng miền núi

              • 27/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực