Công văn 915/TCT-KK

Công văn 915/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 915/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 915/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 751/CT-KTr ngày 31/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2(c2, c3) Mục III, Điểm 2.18 (b2) Mục IV Phần B và Điểm 8 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2, 3 Điều 14 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT của Ngân hàng MHB Bến Tre thì xử lý như sau:

+ Đối với thuế GTGT đầu vào của TSCĐ là nhà làm trụ sở văn phòng hoặc các thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tín dụng của Ngân hàng MHB Bến Tre mua vào phát sinh từ ngày 01/12/2010 đến 28/2/2012 thì không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định theo quy định tại Điểm 1.2(c3) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên.

+ Đối với thuế GTGT đầu vào của TSCĐ, máy móc, thiết bị của Ngân hàng MHB Bến Tre mua vào phát sinh từ 01/3/2012 trở đi thì MHB Bến Tre không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ khác sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2(c2) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 915/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu915/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2013
Ngày hiệu lực21/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 915/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 915/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu915/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành21/03/2013
        Ngày hiệu lực21/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 915/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 915/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng

            • 21/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực