Công văn 9166/TXNK-TGHQ

Công văn 9166/TXNK-TGHQ năm 2018 về trị giá hải quan do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9166/TXNK-TGHQ 2018 xác định trị giá hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9166/TXNK-TGHQ
V/v Trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Máy Sản xuất Aseandoor.
(Đ/c: A7/40,
p 1, Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1201/2018/HQ ngày 5/12/2018 của Công ty TNHH Máy sản xuất cửa ASEANDOOR kiến nghị về việc ấn định thuế đối với mặt hàng thanh nhôm định hình mang nhãn hiệu Xingfa, xuất xứ Trung Quốc của Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại các Quyết định ấn định thuế s 1538/QĐ-HQHN ngày 12/11/2018; số 1578/QĐ-HQHN ngày 21/11/2018. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại Thông tư này.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan s 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo, tham vấn và xử lý kết quả kiểm tra, tham vấn theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Điều 7 Luật khiếu nại, tố cáo số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 thì: Người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người ra quyết định hành chính. Trong hồ sơ kiến nghị của Công ty chưa có ý kiến giải quyết khiếu nại lần đầu của Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã có phiếu chuyển số 7525/PC-TCHQ ngày 21/12/2018 chuyển nội dung kiến nghị của Công ty đến Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xem xét, giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - thông báo để Công ty TNHH Máy sản xuất Aseandoor được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TGHQ (5b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9166/TXNK-TGHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9166/TXNK-TGHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9166/TXNK-TGHQ

Lược đồ Công văn 9166/TXNK-TGHQ 2018 xác định trị giá hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9166/TXNK-TGHQ 2018 xác định trị giá hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9166/TXNK-TGHQ
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành25/12/2018
        Ngày hiệu lực25/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 9166/TXNK-TGHQ 2018 xác định trị giá hải quan

         Lịch sử hiệu lực Công văn 9166/TXNK-TGHQ 2018 xác định trị giá hải quan

         • 25/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực