Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ

Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ năm 2016 đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ điều tra đánh giá cơ chế hoạt động tổ chức dịch vụ công đất đai 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ
V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Điều tra, đánh giá, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường ...............................................

Thực hiện Công văn số 5325/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Điều tra, đánh giá hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai, trong đó đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung dự án tại địa phương trong năm 2015 - 2016 theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai và gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trước ngày 31/5/2016. Tuy nhiên, đến nay Tổng cục Quản lý đất đai chưa nhận được Báo cáo kết quả thực hiện về Điều tra, đánh giá hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực các tổ chức dịch vụ công về đất đai trên địa bàn Tỉnh theo yêu cầu.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Quý Sở khn trương hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện dự án theo hướng dẫn tại Công văn số 215/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục Quản lý đất đai và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) để tổng hp, đề xuất hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường năng lực của tổ chức dịch vụ công về đất đai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng cục trưởng Lê Thanh Khuyến (đ báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VP (TH), TTĐTĐGTNĐ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2016
Ngày hiệu lực08/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ

Lược đồ Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ điều tra đánh giá cơ chế hoạt động tổ chức dịch vụ công đất đai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ điều tra đánh giá cơ chế hoạt động tổ chức dịch vụ công đất đai 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Quản lý đất đai
        Người kýLê Văn Lịch
        Ngày ban hành08/06/2016
        Ngày hiệu lực08/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ điều tra đánh giá cơ chế hoạt động tổ chức dịch vụ công đất đai 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 917/TCQLĐĐ-TTĐTĐGTNĐ điều tra đánh giá cơ chế hoạt động tổ chức dịch vụ công đất đai 2016

             • 08/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực