Công văn 919/BTP-BTNN

Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/BTP-BTNN
V/v báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Đthực hiện việc báo cáo Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện báo cáo, thống kê số liệu về tình hình yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường trong phạm vi quản lý của mình, cụ th như sau:

1. Báo cáo cần tập trung vào những nội dung:

- Tình hình xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước;

- Tình hình thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

- Tình hình yêu cầu bồi thường; giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả (thng kê sliệu tính từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/3/2016);

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước.

2. Về thống kê số liệu tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường

a) Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường (theo biu mu thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015).

b) Đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài việc thống kê số liệu tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính, đề nghị cung cấp thông tin, số liệu về tình hình yêu cu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng (theo Thông tư liên tịch s 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BQP-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước vcông tác bồi thường trong hoạt động ttụng).

b) Đối với cơ quan thi hành án dân sự thống kê tình hình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (theo biểu mu thng kê ban hành kèm theo Thông tư liên tịch s 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015).

Báo cáo và số liệu thống kê xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước), 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, kèm theo file dữ liệu điện tử tới địa chỉ email: btnn@moj.gov.vn trước ngày 15/4/2016 đtổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- S Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- Tổng Cục thi hành án dân sự (để thực hiện);
- Cục thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 919/BTP-BTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu919/BTP-BTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu919/BTP-BTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực