Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN

Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về sử dụng vốn từ Dự án PPSSF do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN 2017 sử dụng vốn từ Dự án PPSSF ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 9199/BKHĐT-KTĐN
V/v Sử dụng vốn từ Dự án PPSSF do ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1 hợp phần tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 1018/UBND-KTN ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải trình các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn từ Dự án “Quỹ Hỗ trợ chuẩn bị và Khởi động dự án” (Dự án PPSSF) để chuẩn bị dự án đầu tư “Hạ tầng cơ bản cho sự phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn” (BIIG1 - Hợp phần Lạng Sơn). Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Đề xuất của quý Ủy ban cơ bản đã đáp ứng các trình tự nêu tại Quy trình xác định, xin tài trợ và phê duyệt tiểu dự án như được nêu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án PPSSF. Hồ sơ đăng ký Tiểu dự án đã được ADB xem xét, thông qua (tại thư gửi Ban Điều phối ngày 24/1/2017).

- Đồng ý về nguyên tắc cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng tối đa 0,962 triệu USD từ Dự án PPSSF theo cơ chế cho vay lại theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện Tiểu dự án chuẩn bị đầu tư cho Dự án BIIG1 - Hợp phần tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vay lại 10%, được cấp phát 90% trên tổng vốn vay từ Dự án PPSSF. Vốn đối ứng (bao gồm chi trả thuế VAT, phí...) do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tự bố trí từ nguồn vốn của tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu nêu trong Hồ sơ đăng ký Tiu dự án, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát các mốc thời gian phù hợp, xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức, giám sát thực hiện Tiểu dự án đúng tiến độ.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, ban hành quyết định đầu tư Tiểu dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định như được quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và gửi kết quả phê duyệt Tiểu dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Việc thẩm định năng lực tài chính của tnh Lạng Sơn do Bộ Tài chính chủ trì sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định 52/2017/NĐ-CP ngày 28/4/2017 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi Thỏa thuận tài trợ Tiểu dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ký kết, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính để triển khai việc ký kết thỏa thuận vay lại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để quý Ủy ban được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ TC, NNPTNT;
- NHNNVN;
- Vụ KTĐP<
- Ban ĐPDA PPSSF;
- Lưu: VT, KTĐN (LTH.)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9199/BKHĐT-KTĐN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2017
Ngày hiệu lực07/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN

Lược đồ Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN 2017 sử dụng vốn từ Dự án PPSSF ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN 2017 sử dụng vốn từ Dự án PPSSF ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9199/BKHĐT-KTĐN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Thế Phương
        Ngày ban hành07/11/2017
        Ngày hiệu lực07/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN 2017 sử dụng vốn từ Dự án PPSSF ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9199/BKHĐT-KTĐN 2017 sử dụng vốn từ Dự án PPSSF ADB tài trợ để chuẩn bị Dự án BIIG1

           • 07/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực