Công văn 92/VPCP-XDPL

Công văn số 92/VPCP-XDPL về việc báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 92/VPCP-XDPL báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện NĐ 76/2003/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 92/VPCP-XDPL
V/v báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 378/BCA (C11) ngày 17 tháng 9 năm 2007 về kết quả kiểm tra khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Cơ sở giáo dục và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào Trường giáo dưỡng, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công an chủ trì lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về các vấn đề nêu tại Công văn trên và báo cáo lại Phó Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
- VPCP: BTCN (để b/c),
các PCN: Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ;
Các Vụ: TH, VX, KTTH, NC;
- Website CP;
- Lưu: VT, BXDPL (5), THD. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 92/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu92/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 92/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 92/VPCP-XDPL báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện NĐ 76/2003/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 92/VPCP-XDPL báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện NĐ 76/2003/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu92/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 92/VPCP-XDPL báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện NĐ 76/2003/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 92/VPCP-XDPL báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện NĐ 76/2003/NĐ-CP

           • 07/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực