Công văn 920/BTTTT-VT

Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/BTTTT-VT
V/v triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT.

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Bộ;
- Các Sở Bưu chính Viễn thông;
- Các doanh nghiệp thông tin di động.

 

Sau hai tháng triển khai các văn bản số 459/BTTTT-VT số 1378/BTTTT-VT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/09/2007 về quản lý thuê bao di động trả trước, về cơ bản các doanh nghiệp thông tin di động, chủ điểm giao dịch dịch vụ di động trả trước và chủ thuê bao sử dụng dịch vụ đã thực hiện tốt các yêu cầu và nội dung của Quyết định nói trên. Việc tổ chức tiếp nhận đăng ký, lưu trữ đã không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tốc độ phát triển thuê bao của thị trường thông tin di động và không gây phiền hà cho người sử dụng dịch vụ điện thoại di động trả trước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cũng đã phát sinh một số bất cập, tồn tại cần phải nhanh chóng điều chỉnh và khắc phục ngay như:

+ Cấu trúc phần mềm hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp thông tin di động chưa đầy đủ và phù hợp. Hợp đồng uỷ quyền và trách nhiệm pháp lý đối với chủ điểm giao dịch được uỷ quyền chưa chặt chẽ và còn thiếu;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm chưa được triển khai tích cực. Công tác thông tin tuyền truyền chưa đồng bộ. Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chưa chặt chẽ và thường xuyên.

+ Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số chủ điểm giao dịch và chủ thuê bao trong việc chấp hành các quy định có liên quan chưa cao và còn nhiều hạn chế.

Để điều chỉnh, khắc phục ngay các bất cập, tồn tại trên, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Bưu chính Viễn thông và các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ ngay các công việc sau:

1. Các doanh nghiệp thông tin di động:

a) Rà soát, bổ sung Hợp đồng uỷ quyền đã ký kết với chủ điểm giao dịch, đặc biệt lưu ý về trách nhiệm của chủ điểm giao dịch đối với việc đảm bảo tính xác thực của thông tin thuê bao mà họ đã tiếp nhận, đăng ký. Bổ sung điều khoản về đơn phương đình chỉ hợp đồng đối với chủ điểm giao dịch khi vi phạm các quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT.

b) Kiểm tra, bổ sung quy trình đăng ký thông tin thuê bao bằng phương thức SMS để phát hiện, không chấp nhận đăng ký đối với các trường hợp: Họ tên, ngày tháng năm sinh đăng ký không có ý nghĩa hoặc không phù hợp với đặc điểm điều kiện thực tế.

c) Yêu cầu người sử dụng đăng ký trên 05 số máy phải đến đăng ký trực tiếp tại các điểm giao dịch được uỷ quyền.

d) Kiên quyết cắt liên lạc đối với các trường hợp chủ thuê bao cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác.

e) Báo cáo Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố danh sách đầy đủ chủ điểm giao dịch được doanh nghiệp uỷ quyền đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn.

f) Giám sát việc thực hiện hợp đồng uỷ quyền đối với các chủ điểm giao dịch và kiên quyết cắt hợp đồng đối với chủ điểm giao dịch cố tình cung cấp thông tin không chính xác hoặc cố tình làm sai các quy trình, thủ tục đã giao kết với doanh nghiệp thông tin di động.

g) Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thẩm tra, xác minh các trường hợp nghi ngờ cung cấp thông tin sai lệch để xử lý theo quy định.

h) Phối hợp Thanh tra Bộ, Thanh tra các Sở Bưu chính Viễn thông kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý các Chủ điểm giao dịch, chủ thuê bao vi phạm Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT.

2. Báo Bưu điện Việt Nam, Trung tâm Thông tin Bưu điện, Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, Đài truyền hình kỹ thuật số, báo điện tử VietnamNet, báo điện tử VNMedia phối hợp với các doanh nghiệp thông tin di động để tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ điểm giao dịch và người sử dụng trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Chủ điểm giao dịch được uỷ quyền tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, ngoài các nghĩa vụ đã được quy định tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/09/2007 và Hợp đồng uỷ quyền đã ký với doanh nghiệp, Chủ điểm giao dịch được doanh nghiệp uỷ quyền có trách nhiệm:

a) Không được sử dụng chứng minh thư của mình để đăng ký thông tin thuê bao cho người sử dụng dịch vụ.

b) Không được sử dụng chứng minh thư của người khác hoặc của thuê bao đã đăng ký để đăng ký thông tin thuê bao cho người thứ ba.

c) Chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với các vi phạm quy định về quản lý thuê bao di động trả trước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Vụ Viễn thông: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức tập huấn về chứng minh thư nhân dân.

5. Thanh tra Bộ: Chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các Sở Bưu chính Viễn thông xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Chủ trì việc thanh tra và xử lý một số vụ điển hình về vi phạm các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước hiện hành ở một số địa phương, doanh nghiệp.

6. Các Sở Bưu chính Viễn thông:

a) Thực hiện việc quản lý và tăng cường công tác kiểm tra đối với Chủ điểm giao dịch được các doanh nghiệp thông tin di động uỷ quyền trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT ngày 04/09/2007 và Hợp đồng uỷ quyền đã ký với doanh nghiệp.

b) Tổ chức thanh tra đột xuất, định kỳ và kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp, chủ điểm giao dịch được uỷ quyền trên địa bàn cố tình vi phạm các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định quản lý thuê bao di động trả trước, Doanh nghiệp cần sớm báo cáo những vướng mắc, phát sinh để Bộ có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 920/BTTTT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu920/BTTTT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 920/BTTTT-VT

Lược đồ Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu920/BTTTT-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Nam Thắng
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước

             • 27/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực