Công văn 920/TCLN-KHTC

Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 920/TCLN-KHTC
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án trực thuộc Tổng cục. (Ban Chính sách)
- Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020.
- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.
- Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp.

 

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch và dự toán NSNN năm 2013, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Văn bản hướng dẫn, hệ thống biểu mẫu xây dựng kế hoạch, dự toán được đăng tải trên trang Web http://tongcuclamnghiep.gov.vn của Tổng cục Lâm nghiệp.

Các công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải trên trang Web http://vukehoach.mard.gov.vn và http://vutaichinhbnn.gov.vn.

Tổng cục Lâm nghiệp thông báo để các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bá Ngãi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 920/TCLN-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu920/TCLN-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2012
Ngày hiệu lực06/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu920/TCLN-KHTC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Bá Ngãi
        Ngày ban hành06/07/2012
        Ngày hiệu lực06/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 920/TCLN-KHTC xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

              • 06/07/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/07/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực