Công văn 9204/VPCP-KTN

Công văn 9204/VPCP-KTN năm 2015 về ủy quyền báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9204/VPCP-KTN chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9204/VPCP-KTN
V/v ủy quyền báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4751/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 11 năm 2015 về việc báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quc doanh giai đoạn 2004 - 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo báo cáo trình Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký báo cáo nêu trên, trình Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.IlI, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9204/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9204/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9204/VPCP-KTN chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9204/VPCP-KTN chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9204/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9204/VPCP-KTN chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9204/VPCP-KTN chính sách pháp luật quản lý sử dụng đất nông lâm trường quốc doanh 2015

              • 09/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực