Công văn 9217/VPCP-KTTH

Công văn 9217/VPCP-KTTH về hệ thống kho chứa lúa, gạo và xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9217/VPCP-KTTH hệ thống kho chứa lúa gạo xây dựng Quy chế mua tạm trữ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9217/VPCP-KTTH
V/v hệ thống kho chứa lúa, gạo và xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3774/BNN-CB ngày 02 tháng 11 năm 2012 và số 3783/BNN-CB ngày 05 tháng 11 năm 2012 về tích lượng kho thóc, gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và việc xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các địa phương liên quan đánh giá kỹ, đúng thực tế những mặt được, chưa được trong việc thực hiện chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo thời gian vừa qua; trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2012 Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

2. Hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng mới hệ thống kho chứa lúa theo đúng Quy hoạch đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư cải tạo hệ thống kho chứa gạo cũ theo hướng hiện đại, đúng quy trình công nghệ bảo quản và xay xát thóc, gạo; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9217/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9217/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực14/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9217/VPCP-KTTH hệ thống kho chứa lúa gạo xây dựng Quy chế mua tạm trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9217/VPCP-KTTH hệ thống kho chứa lúa gạo xây dựng Quy chế mua tạm trữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9217/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành14/11/2012
        Ngày hiệu lực14/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 9217/VPCP-KTTH hệ thống kho chứa lúa gạo xây dựng Quy chế mua tạm trữ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 9217/VPCP-KTTH hệ thống kho chứa lúa gạo xây dựng Quy chế mua tạm trữ

           • 14/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực