Công văn 922/BXD-KTXD

Công văn 922/BXD-KTXD về công tác lấy ý kiến và áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 922/BXD-KTXD áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 922/BXD–KTXD
V/v: Công tác lấy ý kiến và áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Trả lời Văn bản số 268/SXD-KTQHHTKT ngày 28/4/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về công tác lấy ý kiến, áp dụng đơn giá đối với quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Gò Tháp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Khu di tích Gò Tháp là khu chức năng ngoài đô thị có quy mô trên 500 ha. Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/ 2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng thì phải lập quy hoạch chung xây dựng để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng;

 Nội dung lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu di tích Gò Tháp được thực hiện theo quy định tại Điều 14, 16, 17, 18 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/0/2005 và hướng dẫn tại tiết e điểm 2 khoản 2 Phần II của Thông tư số 07/ 2008/TT-BXD ngày 7/4/2008;

Việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/0/2005.

2/ Chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu di tích Gò Tháp được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (quy định áp dụng theo điểm 15 phần II của Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD).

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 922/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu922/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 922/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 922/BXD-KTXD áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 922/BXD-KTXD áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu922/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTrần Văn Sơn
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 922/BXD-KTXD áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 922/BXD-KTXD áp dụng đơn giá lập quy hoạch xây dựng

           • 25/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực