Công văn 9223/VPCP-KTN

Công văn 9223/VPCP-KTN năm 2015 tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9223/VPCP-KTN tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định quản lý hoạt động bay 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9223/VPCP-KTN
V/v tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

V đ nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14041/BC-BGTVT ngày 21 tháng 10 năm 2015) về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát nội dung về bảo đảm hoạt động bay trong dự thảo Nghị định để bảo đảm thống nhất theo ý kiến giải trình của Bộ tại văn bản nêu trên. Đồng thời, cân nhắc và giải trình cụ thể việc bổ sung một số khái niệm mới so với dự thảo xin ý kiến Thành viên Chính phủ; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9223/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9223/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2015
Ngày hiệu lực09/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 9223/VPCP-KTN tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định quản lý hoạt động bay 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9223/VPCP-KTN tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định quản lý hoạt động bay 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9223/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/11/2015
        Ngày hiệu lực09/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9223/VPCP-KTN tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định quản lý hoạt động bay 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9223/VPCP-KTN tiếp thu giải trình ý kiến thành viên Chính phủ Nghị định quản lý hoạt động bay 2015

              • 09/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực