Công văn 9223/VPCP-NN

Công văn 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 9223/VPCP-NN 2019 bài viết Chống rửa tiền bất động sản trên báo Đầu tư Tài chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9223/VPCP-NN
V/v bài viết “Chống rửa tiền qua BĐS và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính ngày 17 tháng 9 năm 2019 có bài viết: Chống "rửa tiền" qua BĐS và khoảng trống có phản ánh: Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kinh doanh BĐS là phù hp với chức năng quản lý. Nhưng kinh doanh BĐS phải hiểu là bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, nhưng việc đăng ký BĐS sau giao dịch thực hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy, khoảng trống pháp luật là không có sự tham gia của các văn phòng đăng ký đất đai, nơi thực hiện cuối cùng các đăng ký giao dịch BĐS...

Về nội dung Báo phản ảnh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: TP, TC (kèm bản chụp bài báo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TKBT, TH;
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3
b). Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 9223/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu9223/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 9223/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 9223/VPCP-NN 2019 bài viết Chống rửa tiền bất động sản trên báo Đầu tư Tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 9223/VPCP-NN 2019 bài viết Chống rửa tiền bất động sản trên báo Đầu tư Tài chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu9223/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 9223/VPCP-NN 2019 bài viết Chống rửa tiền bất động sản trên báo Đầu tư Tài chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 9223/VPCP-NN 2019 bài viết Chống rửa tiền bất động sản trên báo Đầu tư Tài chính

              • 09/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực